همانطور که گاهی قصد داریم، برآیند اثر دو یا چند نیرو را برجسمی بدانیم، گاهی می خواهیم یک نیرو را به اجزایی تفکیک نمائیم تا آثار آنرا در جهات مختلف بسنجیم. در این حالت هر بردار نیرو را می توان به عنوان قطر یک متوازی الضلاع در نمظر گرفت که اضلاع آن در بردارهای نیرویی هستند که بردار اولیه مورد نظر ما به آینده آنهاست. مثلا اثرات نیروی داره از سوی الاستیک کلاس II به hook بند مولر راست فک پائین را می توان در بعد مزیو- دیستالی، مدیو- لترالی مورد بررسی قرار داد.
برای اینکار مانند شکل مقابل عمل می کنیم، از نقطه اثر نیروی موجود دو خط اثر برای مولفه ها رسم می کنیم که مطلوب ما هستند. آنها می توانند زاویه های مختلفی در مسائل گوناگون داشته باشند. آنگاه از انتهای بردار اولیه موجود به موازات خطوط اثر رسم شده، خطوطی رسم می شوند تا به خط اثرهای رسم شده مرحله قبل برخورد نمایند، آنگاه از نقطه اثر مشترک در اثر امتداد خط اثرهای رسم شده تا محل تقاطع خطوط اختیاری با آنها امتداد می دهیم. این دو بردار جدید حاصله، تجزیه نیروی اولیه هستند در امتداد دو خط اثر مطلوب رسم شده .

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burstone CJ, Choy K. The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 2015 Quintessence,Chicago

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر