• تغییر رنگ قهوه ای مینا است در اثر قرار گیری در معرض مقادیر اضافی فلوراید ( ppm10 یا بیشتر ) به فلوروزیس منتهی می شود واصطلاحا میناییmottled نامیده می شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p76

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر