• کشیدن نخ دندان یک روش مکانیکی برای برداشت بیوفیلم پلاک و جلوگیری از پوسیدگی وبیماری پریودنتال است.
  • کشیدن نخ دندان بیوفیلم را تخریب می کند وسطح مینایی تمیزی بر جا می گذارد. تمیز کردن قسمت اعظم از باکتری باکتری های دهانی را تخریب نمی کند، بلکه صرفا آنها را از سوح دندان بر می دارند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p49

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر