• یک اصطلاح توصیفی برای نمای رادیولوژیک دندان های فک پایین می باشد که در آنها استخوان به دلیل مشکلات پاتولوژیک دچار استئولیز شده است و دندان در نمای رادیولوژیک معلق در فضا مانده است. (standing in space)
    از جمله بیماری هایی که این نما را ایجاد میکنند میتوان موارد زیر را نام برد :

*Langerhans cell’s histocytosis
(Hand-Schüller-Christian disease, eosinophilic granuloma)

*Burkitt’s lymphoma

*neuroblastoma

منبع:

Segen’s Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر