وسیله ای مکانیکی برای حرکت دادن دندان ها که به واسطه سمان یا ادهزیو به دندان متصل می گردد و قابل برداشتن به وسیله بیمار نمی باشد. دستگاه های ثابت ارتودنسی می توانند با دقت بالایی موجب انواع حرکات دندانی از قبیل تیپینگ ،بادیلی ،تورک ریشه ،اینتروژن ،اکستروژن وچرخش دندان ها شوند. منظم نمودن دندان ها ،بستن فضا های بین دندانی وهماهنگ نمودن قوس فک بالا و پایین با دقت بالایی به وسیله دستگاه های ارتودنسی ثابت انجام پذیر است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics.5th ed. ST Louis: Mosby; 2013.

2.Nande R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. St Louis: Elsevier Saunder; 2005

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Graber LW, Vanarsdall Jr R L, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. ST Louis: Mosby; 2011.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر