طرح اصلی برای قوس بی دندانی است که ۵-۶ ایمپلنت را در نواحی قدامی مندیبل و ماگزیلا برای ساپورت یک پروتز ثابت یا هیبرید به کار می برد. طرح شامل یک قوس کامل شبیه دنچر است که دندانها به زیر ساختار فلزی متصل می شوند و به نوبه ی خود  از طریق اباتمنت های تیتانیومی استوانه ای به ایمپلنت متصل می شوند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch75 p4079.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر