دستگاه های ثابتی که در ارتودنسی معاصر استفاده می شوند (بجز جند مورد استثنا،) بر اساس طرح های  Edward Angleدر اوایل قرن بیستم می باشند که شامل چهار طرح اصلی E-Arch، پین و تیوب، ریبون آرچ و سیستم اج وایز می باشند. دستگاه های ثابت امروزی غالبا بر گرفته از سیستم اج وایز می باشند. تنها سیستم ثابت رایج که از سیم با مقطع چهارگوش در شیار مستطیلی استفاده نمی کند سیستم Begg می باشد

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2013. 358-361p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر