صفحات فلزي كوچكي هستند كه براي به دست آوردن (RIF)  Rigid Internal Fixation به كار گرفته مي‌شوند. اين صفحات از فلزات High- Grade كه معمولاً ازآلياژ هاي تيتانيوم هستند ساخته مي‌شوند. با استفاده از اين صفحات و پيچ هاي استخواني در زمان جراحي، Fixation مستقيم و سخت قطعات استخواني به همديگر انجام مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان دوره Maxillomandibular Immobilization را پس از تكميل جراحي به ميزان زيادي كاهش داد و يا حذف نمود. صفحات هنگام قراردهي بايد كانتور داده شوند تا به طور غيرفعال بر همه نواحي تماس استخواني منطبق شوند در غير اين صورت قطعات استخواني هنگام RIF جابه‌جا خواهند شد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Balaji SM. Textbook of oral & maxillofacial surgery. Elsevier; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر