• عملیات مربوط به اتمام ترمیم (فینیشینگ) گفته می شود، اشاره به برداشت نامنظمی های سطح به وسیله فرآیند برش ویا سایش (grinding) دارد ، که با علامت گذاری اکلوژن توسط کاغذ آرتیکولاسیون وارزیابی لبه ها توسط سوند آغاز می شود.
  • از سنگ آلومینای سفید یا کاربوراندوم سبز جهت تصحیح اکلوژن استفاده می شود ومتعاقب آن از نوک سوند برای آرزیابی مجدد لبه ها استفاده می شود. در صورت عدم تشخیص ناهماهنگی، ناحیه می تواند با فشار ملایم یک فرز پرداخت(فینیشینگ) مناسب ،صاف تر گردد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p363

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر