در آخرین مرحله درمان جامع ارتودنسی استفاده از کارآمدترین آرچ وایر انعطافپذیری که به صورت کامل یا نسبتا کامل اسلات براکت جهت بهره گیری از تمام مزیتهای براکت اشغال می کند مد نظر قرار میگیرد. هدف از استفاده از این سیم، تصحیح موقعیت تک دندان، هم سطح کردن مارژینال ریجها، موقعیت in-out دندانها در قوس و یا تصحیح هر گونه خطایی که از موقعیت نادرست براکت یا ویژگیهای داخلی اپلاینس ناشی شده است می باشد. سیم انتخابی جهت finishing در اسلات ۲۲ معمولا ۲۵×۲۱ بتا تایتانیوم یا M-NiTi می باشد و در اسلات ۱۸ معمولا از سیم ۲۵ ×۱۷ استیل یا بتا تایتانیوم استفاده میگردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر