برای کنترل دقیق طول ضربه در نواحی نظیر لاین انگل ها ووقتی ضربه های افقی روی سطوح فاسیال و لینگوال دندانهای باریشه ی باریک به کارمی روند تجویز می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2859.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر