در سطح پشتی زبان  چهار نوع پاپی یافت می شود : نخی شکل ، قارچی شکل ، جامی و برگی شکل . پاپی های نخی شکل  کوچک ترین ولی از لحاظ تعداد بیش ترین پاپی ها هستند . آن ها ساقه های شاخی بلند ، باریک و مویی شکلی هستند که از زبان محافظت می کنند. در بیمارانی که بهداشت دهانی خوبی دارند به رنگ صورتی دیده می شوند ، البته در صورت  تحریک  یا التهاب می توانند به رنگ  قرمز یا سفید مشاهده شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر