برای برداشت رسوبات بزرگ جرم های زیر لثه ای محکم و سمنتوم تغییر یافته و ورقه های سمنتوم برنیش شده به کار می روند. اگر فایل ها به صورت صحیحی به کار نروند ممکن است منجر به کندن و زبر کردن سطوج ریشه شوند. فایل ها برای جرمگیری و تسطیح ریشه ی  ظریف مناسب نیستند. برای جرمگیری ظریف نواحی ای که یکبار فایل به کار رفته است کورت های Mini-bladed معمولا ارجح است.گاهی فایل ها برای برداشت اورهنگ رستوریشن های دندانی به کار می روند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2825.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر