حدفاصل بین ایمپلنت های blade vent و استخوان fibro osseous integration نام دارد که به عنوان تماس ایمپلنت-بافتی تعریف می شود که تعامل فایبرهای کلاژنی متراکم سالم در حدفاصل بین استخوان و ایمپلنت است. در آن زمان بافت فیبروز به عنوان پریودنتال لیگامنت تعریف می شد اما بافت اسکار فیبروز ناشی از نکروز استخوان متعاقب دریل کردن با سرعت بالابود. این امر موجب حرکت اپیکالی اپی تلیوم اطراف پست به علت عفونت باکتریال شده و منجر به انکپسوله شدن ایمپلنت blade با بافت اسکار فیبروز می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch74 p4028.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر