پدیده ای که در آن مقادیر تنش کششی کمتر از Ultimate tensile stress می توانند سبب بروز شکستگی گردند. بر اساس نوع بارگذاری میتوان شکست خستگی استاتیک یا دینامیک را مشاهده نمود.

 

منبع:

Daskalogiannakis J. glossary of orthodontic terms.2000; Chicago: Quintessence pub Co.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر