تک دندانی که حدود ۲۵ درصد از دست رفتن اتصالات و درگیری فورکیشن درجه یک را دارد که محل و عمق درگیری فورکیشن اجازه ی مراقبت صحیح باهمکاری خوب بیمار را می دهد پروگنوز Fair به خود اختصاص می دهد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch35 p2207-2208.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر