تعریف: وسیله ای که ازصورت،گردن و یا ناحیه خلفی- فوقانی سر به عنوان تکیه گاه جهت اعمال نیروی کششی به دندان ها و یا فک استفاده می کند.

کاربرد: دستگاه های کشش خارج دهانی بنا بر ناحیه اعمال نیرو به دودسته کلی  Headgear(جهت اعمال نیرو به دندان ها و فک بالا) و  Chincap(جهت اعمال نیرو به فک پایین) تقسیم می گردند. .هدگیر ها در درمان افراد کلاس II که دچار رشد افزایش یافته فک بالا می باشند و همچنین جهت کنترل انکوریج ودیستاله نمودن دنتیشن فک بالا کاربرد دارند و شامل دو قسمت اصلی می باشند:

  • فیس بو(جهت اتصال به تیوب بند مولراول و یا تیوب بکار رفته در پلاک های متحرک فک بالا) یا J Hook (جهت اتصال به آرچ وایر)
  • واحد انکوریج

انواعی از هدگیر که دارای واحد انکوریج نوع هدکپ هستند منجر به اعمال نیرو در راستای خلفی – فوقانی می گردند و درافراد دارای ارتفاع قدامی صورت افزایش یافته کاربرد دارند. انواعی ازهدگیر که دارای واحد انکوریج نوع گردنی هستند منجر به اعمال نیرو در راستای خلفی – تحتانی می گردند وLow Pull یا Cervical نامیده می شوند ودر افراد دارای ارتفاع قدامی صورت کاهش یافته کاربرد دارند. در افراد دارای ارتفاع صورت طبیعی می توان با استفاده ترکیبی از هدکپ وکشش گردنی نیروی دیستاله کننده موثری بدون اثرات عمودی ایجاد نمود که Occipital Headgear یا Combination نامیده می شود. هدگیر درصورت همکاری خوب بیمار می تواند منجر به کاهش نیاز به استفاده از روش های پیچیده تر کنترل انکوریج گردد.

چین کپ در درمان تغییر رشد در افراد دچار رشد افزایش یافته فک پایین که ارتفاع تحتانی صورت کوتاه دارند کاربرد دارد که از طریق ایجاد چرخش Back ward درفک پایین موجب کاهش برجستگی چانه و افزایش ارتفاع صورت می گردد. چین کپ از دو قسمت اصلی شامل واحد انکوریج از نوع هدکپ و یک کپ چانه ای از نوع سخت و یا نرم تشکیل گردیده است که در نوع سخت حرکات لینگوالی ثنایاهای مندیبل کمتراست لذا ارجح می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics.5th ed. ST Louis:Mosby;2013.

2.Graber LW, Vanarsdall Jr R L, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. ST Louis: Mosby;2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر