بوی تنفس بدی که ناشی از شرایط پاتولوژیک خارج از حفره ی دهان است. انواع non–blood borne و  blood-borne دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch49 p2741.

Tangerman A, Winkel EG. Extraoral halitosis: an overview. J Breath Res. 2010;4(1):017003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر