این نوع تکیه گاه وقتی به کار می رود که زاویه ی خوب و قوس حرکت کافی با فینگر رست مجاور ناحیه  ی عمل به دست نیاید. این نوع تکیه گاه اساسا برای کار کردن روی دندانهای خلفی ماگزیلا موثر است. در صورتی که به درستی به کار رود اجازه ی دسترسی و زاویه ی ایده آل  و ثبات کافی را می دهد.سطح رویی و پشتی انگشتان برای ثبات بیشتر روی صورت بیمار قرار می گیرد. دونوع تکیه گاه خارج دهانی وجود دارد: Palm up و Palm down. در حالت Palm up پشت انگشتان میانی و چهارم روی صورت بیماردرسمت لترال مندیبل روی سمت راست صورت قرار می گیرد.در حالت Palm down سطح رویی انگشتان میانی و چهارم روی صورت بیماردرسمت لترال مندیبل روی سمت چپ صورت قرار می گیرد

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2847,2849-2850.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر