بر اساس تقسیم بندی Kazanjian، انکیلوز های مفصل گیجگاهی فکی بر اساس محل وقوع،  به دو دسته اصلی Intracapsular Ankylosis و Extracapsular Ankylosis تقسیم می شوند.

بر این اساس، Intracapsular Ankylosis انکیلوز فیبروز و یا استخوانی بین کندیل و فوسای مندیبولار استخوان تمپورال است، در حالیکه Extracapsular Ankylosis شامل آن دسته از محددیت های حرکتی فک پایین می شود که به علت پاتولوژی یا انسداد در خارج از کپسول مفصل گیجگاهی فکی ایجاد شده اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Kazanjian, V.H. Ankylosis of the temporomandibular joint. Am J Orthodontia. 1938(24): 1181-1206

2.Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1029.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر