اتصال هگزا گون در تمام  انواع این ایمپلنت حضور دارد.از طراحی های اتصال قدیمی تر است که  امروزه هم به کار می رود.ایمپلنت محکمی است که به ندرت بدنه ی آن می شکند. این نوع ایمپلنت مناسب بازسازی بیماران کاملا بی دندانی است که رستوریشن ثابت را ترجیح می دهند.پلت فرم عریض ایمپلنت پایه ی ثابتی را ایجاد می کند و اتصال نسبتا کوتاه(۷ میلی متری) اجازه ی اصلاح آسان ایمپلنت های غیر موازی را می دهد.مهم ترین اشکال این نوع ایمپلنت ها شل شدگی پیچ است. ارتفاع کوتاه اتصال برای تقسیم نیروها بین اباتمنت و بدنه ی ایمپلنت خیلی کوچک است. حتی اگر قسمت هگز درگیر شود ارتفاع دیواره ی عمودی برای انتقال نیروهای مایل به پروتز خیلی کوچک است. بنابراین نیروها عمدتا به پیچ اباتمنت منتقل می شود که تحت لود کشیده و بدشکل می شود. در طول زمان نیازمند سفت کردن یا تعویض پیچ می باشد. این مشکل در پروتزهای ساپورت شونده توسط چندین ایمپلنت به شدت کاهش می یابد. ولی مشکل عمده جایگزینی تک دندان با این نوع ایمپلنت هاست. درمقایسه با طراحی های جدیدتر ایمپلنت ایمپلنت های External connection استخوان کرستا بیشتری را از دست می دهند. این مشکل چند عاملی عمدتا به علت باز و بسته شدن دائمی اتصال اباتمنت ایمپلنت تحت لود است. که منجر به پمپ ارتشاح باکتریال به درون و بیرون سطح داخلی ایمپلنت و مستقیما بافت های پری ایمپلنت می شود.

منبع:

Farronato D, Santoro G, Canullo L, et al. Establishment of the epithelial attachment and connective tissue adaptation

to implants installed under the concept of “platform switching”: a histologic study in minipigs. Clin Oral Implants Res. 2012;23(1):90–94.

Hermann JS, Schoolfield JD, Schenk RK, et al. Influence of the size of the microgap on crestal bone changes around titanium implants. A histometric evaluation of unloaded non-submerged implants in the canine mandible. J Periodontol. 2001;72(10):1377–1383.

Proff P, Steinmetz I, Bayerlein T, et al. Bacterial colonization of interior implant threads with and without sealing. Folia Morphol (Warsz). 2006;65:75–77.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر