کورت ها یی نظیر کورتهای After Five به عنوان modifications طراحی کورت های گریسی استاندارد هستند. شنک انتهایی ۳ میلی متر بلند تر است که جازه ی گسترش به درون پاکت های پریودنتال ۵ میلی متر و عمیق تر را می دهد. شکل های دیگر کورت های After Five شامل بلید نازکتر برای قرار دادن روان زیر لثه ای و کاهش بیرون زدگی بافت و شنک تیپر و قطور است. همه ی شماره های گریسی استاندارد به جز ۹-۱۰ در سری After Five در دسترس هستند. کورت های After Five در دو طراخی finishing یا  rigid در دسترس هستند. برای برداشت جرم های سنگین کورت های After Five از نوع rigid به کار می رود. برای جرمگیری خفیف و برداشت پلاک در مرافبت پریودنتال بیمار کورت های After Five از نوع نازک تر و finishing راحت تر وارد زیر لثه می شوند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2812-2813.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر