برای تعیین محل رسوبات زیر لثه ای و جرم و پوسیدگی ها  و بررسی صافی سطوح ریشه پس از تسطیح ریشه به کار می روند. این ابزار ها با شکل ها و زوایا و کاربردها و محدودیت های متفاوت طراحی می شوند.

 

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2795,2798.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر