رشد استخوان در اندازه و شکل های متفاوت است. اگزوستوز های پالاتالی در ۴۰ درصد جمجمه های انسانی  یافت می شود. می توانند به شکل ندول های کوچک یا بزرگ یا ریج های تیز یا برآمدگی های نیزه مانند یا ترکیبی از این موارد باشند.

منبع:

Nery EB, Corn H, Eisenstein IL. Palatal exostoses in the molar region. J Periodontol. 1977;48:663.

Pack ARC, Gaudie WM, Jennings AM. Bony exostosis as a sequela to free gingival grafting: two case reports. J Periodontol. 1991;62:269.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر