این خط که توسط C.C. Steiner معرفی شده است از Pog بافت نرم تا نقطه میانی قوس S شکل بین Sn و Pn کشیده می شود.

لب هایی که در پشت این خط قرار دارند بسیار صاف و آن هایی که در جلوی آن قرار دارند بسیار برجسته هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Steiner C.C., Cephalometrics as a clinical tool. In: Kraus BS, Reidel RA (eds). Vistas in Orthodontics. Philadelphia: Lea & Febiger, 1962

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر