مرحله ی سوم التهاب لثه است که قابل برگشت می باشد ودر ارتباط با ژنژیویت مزمن است. ویژگیهای هیستولوژیک کلیدی این مرحله از ژنژیویت به شرح زیر است:

ارتشاح متراکم سلولهای التهابی( پلاسما سل ها  و لنفوسیت ها و نوتروفیل ها)-تجمع سلولهای التهابی در بافت همبند-افزایش آزادسازی ماتریکس متالوپروتئیناز و مختوای لیزوزومال از نوتروفیل ها-تهی شدن قابل توجه از کلاژن و تکثیر اپی تلیوم و ایجاد اپی تلیوم پاکت حاوی تعداد زیادی نوتروفیل.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch7 p445.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر