ریتینر شفاف با استفاده از دستگاهی که با ایجاد خلاء پلاستیک شفاف گرم و نرم شده را به خوبی روی کست دندانی منطبق می کند، ساخته می شود. این ریتینر ها تقریبا نامرئی هستند لذا منجر به افزایش رضایت بیماران نسبت به انواع دیگر ریتینر های متحرک می شوند و اکثر بیماران آن ها را ترجیح می دهند. مطالعات نشان دهنده موفقیت مشابه این ریتینر ها با ریتینر های ثابت در حفظ نظم ثنایا ها می باشند. این مسئله نشان دهنده همکاری عالی بیماران در استفاده از این ریتینر ها می باشد. این ریتینر ها محدودیت هایی هم دارند: ضخامت ماده بر سطح اکلوزال دندان ها مشکل ساز است هرچند که .برداشتن نقاط کوچکی بر روی سطح اکلوزال ریتینر در محل تماس های اکلوزالی به ریتینر صدمه ای نمی زند. این ریتینر نظم دندانی را حفظ می کند اما نمی تواند به خوبی ریتینر هالی پوشاننده کام مانع از عمیق شدن بایت شود. این ریتینر ها پس از چند ماه ممکن است دچار ترک و تغییر رنگ شوند که باید با ریتینر جدید جایگزین شوند.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2013. 613p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر