به حرکت آگزیال دندان از موقعیت غیرفانکشنال به موقعیت فانکشنال گفته می شود. این روند تکاملی مسئول حرکت دندان از موقعیت اولیه خود در حفره آلوئول به موقعیت نهایی دندان است.

منبع:

Suri L, Gagari E, Vastardis H. Delayed tooth eruption: pathogenesis, diagnosis, and treatment. A literature review. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;126(4):432-45.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر