حرکت قابل توجه دندانی برای رسیدن آن به موقعیت فانکشنال ضروری است. این حرکات پیچیده بوده و به سه مرحله قابل تقسیم هستند:

حرکتی که جوانه دندان شیری یا دائمی در فک قبل از شروع به رویش انجام می دهد، حرکت رویشی دندان از موقعیت اولیه حفره دندان به موقعیت فانکشنال آن در اکلوژن، و حرکت پس از رویش که برای حفظ تماس با دندان های مقابل پس از جدا شدگی آن ها در اثر رشد راموس یا سایش رخ می دهد.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر