ژنژیویت مرتبط با رویش دندان انقدر شایع است که اصطلاح  Eruption gingivitis مکررا به کار می رود. هرچند رویش دندان مستقیما باعث ژنژیویت نمی شود التهاب مرتبط با تجمع پلاک اطراف دندان در حال رویش احتمالا ناشی از ناراحتی ایجاد شده حین مسواک زدن نواحی بافت های شکننده ممکن است است منجر به ژنژیویت شود. لثه ی اطراف دندانهای در حال رویش چون مارژین لثه کاملا کراتینیزه نشده و تکامل ناقص سالکوس قرمز می شود.

منبع:

Bimstein E, Matsson L. Growth and development considerations in the diagnosis of gingivitis and periodontitis in children. Pediatr Dent. 1999;21:186–191.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر