روند مکانیکال تسریع رویش دندان را گویند. اعمال نیروی ارتودنسی برای تسریع حرکت دندان نهفته به دور از ریشه دندان های دائمی و در صورت لزوم به سمت قوس دندانی باید در اولین فرصت ممکن پس از جراحی اکسپوژر دندان آغاز گردد. قبل از جراحی، دستگاه ثابت باید در محل قرار گیرد و بلافاصله پس از آن، اعمال نیرو آغاز گردد. اعمال نیرو نباید بیش از ۲ تا ۳ هفته پس از جراحی به تعویق بیفتد. مرتب کردن دندان های دیگر تا سیم تثبیت کننده حداقل ۰۱۸/۰ اینچ استیل یا ترجیحا سیم با سطح مقطع چهارگوش لازم به نظر می رسد.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر