قبل از رویش دندانهای شیری و دائمی لثه به صورت برآمدگی سفت و صورتی و یا رنگ پریده درنتیجه ی تاج دندان زیرین ظاهر می شود. کیست رویشی به صورت یک توده ی fluctuant که می تواند با خون پر شود و به صورت یک برآمدگی لثه ای قرمز پررنگ یا متمایل به آبی روی دندان در حال رویش دیده می شود. شایعترین محل ین کیست اولین مولرهای شیری و یا اولین مولرهای دائمی است. موارد زیادی بدون درمان برطرف می شوند در صورتی که دردناک باشند یا با اکلوژن تداخل داشته باشند می توان آن ها را مارسوپیالیزه کرد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch21 p1609.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر