• عاج حاوی ژلاتیناز (MMP-9وMMP-2)، کلاژناز(MMP-8)وenamelysin(MMP-20)است.trapped این آنزیم در طی ادنتوژنز در داخل ماتریکس عاجی مینرالیزه به دام می افتند.
  • فعالیت کلاژنولیتیک وژلاتینولیتیک می تواند توسط مهار کننده های پروتئاز که مغلوب شود که این امر نشان دهند مهار ها عامل حفظ یکدستی لایه هیبرید وکاهش تخریب میزان باند رزین- عاج در ماه های اول پس از ترمیم می باشد .
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 4p129

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر