• منشورهای مینایی که در دندن های شیری ودائمی ، هم نسبت به DEJ وهم نسبت به سطح دندان حالت عمودی دارند، به جز ناحیه طوق دندان های دائمی که منشورها هنگام امتداد به سمت خارج ، اندکی جهت اپیکالی پیدا می کنند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p3

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر