تکنیک های جراحی انجام شده روی بافت نرم با استفاده از جریانهای الکتریکی (رادیویی) کنترل شده با فرکانس بالا ( با طیفی از ۵/۱ تا ۵/۷ ملیون سیکل در ثانیه معادل  مگاهرتز) است. سه نوع الکترود فعال در دسترس هستند:

تک سیم برای اینسیژن و excising- لوپ برای نازک کردن بافت و الکترودهای حجیم تر و سنگین تر برای پروسه های انعقاد.

منبع:

Sherman JA. Oral radiosurgery: an illustrated clinical guide. ed

  1. Martin Dunitz: London; 1997.

Moore DA. Electrosurgery in dentistry: past and present.

Gen Dent. 1995;43:460.

Gnanasekhar JD, al-Duwairi YS. Electrosurgery in dentistry.

Quintessence Int. 1998;29:649.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر