این وسیله اجزای ویژه ی بو را تشخیص می دهد و ترکیب شیمیایی بو را آنالیز می کند. شامل مکانیسمی برای تشخیص شیمیایی نظیر مجموعه ای از سنسورهای الکترونیک و مکانیسمس برای تشخیص الگوست. کوچکتر و ارزان تر و استفاده ی راحت تری نسبت به وسایلی همچون گاز کروماتوگرافی دارد اما  کاربردهای ویژه جهت متابولیت های مهم شناخته شده دارد.

منبع:

Tanaka M, Anguri H, Nonaka A, et al. Clinical assessment

of oral malodor by the electronic nose system. J Dent Res.

2004;83:317.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر