غضروف الاستیک یا ارتجاعی نوعی از غضروف می باشد که ماتریکس آن علاوه بر رشته های کلاژن نوع II حاوی شبکه ی در هم پیچیده ای از رشته های الاستیک ظریف نیز می باشد و به همین دلیل بسیار انعطاف پذیرتر از غضروف شفاف است و رنگ مایل به زرد دارد. این نوع غضروف در ساختمان لاله گوش ، دیواره قسمتی از مجرای شنوایی خارجی ، شیپور استاش  و بخش هایی از اپیگلوت و حنجره به کار رفته است و پروتئین اصلی آن الاستین است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Cox, R. W., and M. A. Peacock. “The fine structure of developing elastic cartilage.” Journal of anatomy 123.Pt 2 (1977): 283.

2.Gartner LP, Hiatt JL. Colour textbook of histology. London: WB Saunders. 2001

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Randolph, Mark A., Kristi Anseth, and Michael J. Yaremchuk. “Tissue engineering of cartilage.” Clinics in plastic surgery 30.4 (2003): 519-537.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر