مشخصات این نوع بیماری سن شروع کمتر از سی و پنج سال وسرعت پیشرفت بالای بیماری و وجود نقایص در دفاع میزبان وارتباط با میکروفلورای ویژه است. دارای زیرگروه های  prepubertal و  juvenile و rapidly progressive می باشد و از نظر توزیع بیماری موضعی یا منتشر است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch5 p348-349.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر