شاخه ای از علم مکانیک است که به بحث اعمال نیرو بر اجسامی می پردازد که با حرکت شتابدار مثبت یا منفی در حال حرکت هستند. این شاخه از علم مکانیک، در ارتدنسی نقش اندکی دارد. (چون شتاب حرکت در ارتدنسی قابل چشم پوشی است.)

به دو شاخه تقسیم می شود:

Kinematics: شاخه ای از دینامیک است که به حرکت اجسام بدون ارجاع به نیرو های وارده می پردازد.

Kinetics: شاخه ای از دینامیک است که به نیروهای وارده بر اجسام در ارتباط با حرکت ایجاد شده می پردازد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page101

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر