در این مواد واکنش اصلی ست شدن، یک واکنش اسید / باز است که توسط یک فرایند ست شدن دیگر  که به وسیله نور یا به صورت شیمیایی آغازمی شود تکمیل شده است. این محصولات سمان دوال کیور در نظر گرفته می شوند.

منبع:

1.McCabe JF, Walls AW, editors. Applied dental materials. John Wiley & Sons; 2013 May 7.

2.Craig RG, Peyton FA, Asgar K. Restorative dental materials. Mosby; 1975.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر