تماس های محکم بین دندانی، نشاندن صحیح بند را مشکل می کند. اساس عملکرد جداکننده ها (Separators)، یکسان است و با وارد کردن نیرو به مدت زمان کافی سبب حرکت اولیه دندان می شوند و دندان ها را به آرامی از هم جدا می کنند. قرار دادن جدا کننده های الاستومریک دشوارتر است و از آن جا که رادیولوسنت هستند اگر در فضای بین دندانی گم شوند مشکل جدی ایجاد می شود ولی معمولا به خوبی در محل حفظ می شوند. استفاده از الاستومر های رنگ روشن توصیه می شود تا اگر سپریتوری از محل خود در آمد راحت تر دیده شود. این سپریتورها را نباید بیش از دو هفته در محل رها کرد.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر