دارای ظاهری گنبد مانند ؛ شکلی دارای انحنا و تقریبا گرد مانند تپه

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

dome-shaped. (n.d.) WordNet 3.0, Farlex clipart collection. (2003-2008)

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر