کرانیال ایندکس از جمله شاخص هایی است که برای توصیف ویژگی های کرانیوفاسیال استفاده می گردد. این شاخص با اندازه گیری نسبت حداکثر عرض و طول سر تعیین می گردد. حالت دولیکوسفال برای توصیف بیمارانی به کار می رود که شکل جمجمه طویل شده است و عرض آن کاهش یافته است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

orthodontics: principles and practices. Phulari PS. Jaypee brothers medical publisher;2011

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر