• پريدگی در باکس پروگزیمال ، پیش از عبور فرز از مارجینال ریج ایجاد می شود .
  • دندانپزشک فرز در تماس با DEJ نگه داشته شود ونوک آن را به شکلی موقعیت می دهد که برش در جهت جینجیوال ۰٫۲ میلی متر داخل DEJ ختم می شود.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 10p268

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر