در ارتودنسی بستن فضا شامل بسته شدن تدریجی فضای بین دو دندان یا دو قطعه دندانی است. Distal Segment، قطعه خلفی است که شامل دندان های خلفی می باشد و می تواند به عنوان واحد حرکت یا واحد انکوریج قرار گیرد.

در جراحی قطعه خلفی شامل جزئی است که نسبت به اتچمنت دورتر قرار می گیرد.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2013:345p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر