در این نوع از شکستگی، ناحیه شکستگی به دو یا چند قطعه شکسته تبدیل می شود و این قطعات در یک راستا قرار نمی گیرند.

منبع:

Yildirim Y, Keller EE. Remodeling of Displaced Condylar Fractures with Functional Treatment: High-Quality Radiographic Documentation in Three-Patient Series. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2015;8(4):334-40

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر