مفصل تمپورومندیبولار از کندیل، حفره مفصلی و دیسک مفصلی که بین این دو قرار می گیرد تشکیل شده است. در نوزاد تازه متولد شده، دیسک بسیار پرعروق است و در طی دوره دندانی شیری-در حدود سه سالگی- بخش مرکزی دیسک مفصلی بدون عروق می شود. در بالغین، دیسک مفصلی از بافت همبند متراکم فیبروز تشکیل شده که عاری از عروق خونی و اعصاب می باشد. این آرایش به مفصل اجازه می دهد تا بدون آسیب یا ایجاد تحریک دردناک در برابر نیرو های سنگین مقاومت کند. .هدف دیسک، جدا کردن و محافظت و ثبات کندیل در حفره مندیبولار در حین حرکات فانکشنال است.

منبع:

1.Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principles & techniques. 5th ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2012.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر: