به جدا شدن دندانهای خلفی دیسکلوژن گفته می شود که در اکلوژن اپتیمال فانکشنال، دیسکلوژن در هنگام حرکت به سمت قدام مندیبل رخ می دهد. علاوه بر این، در هنگام حرکات طرفی چنانچه اکلوژن Canine Guidance باشد دیسکلوژن کامل خلفی خواهیم داشت و اگر Group Function باشد فقط در سمت Non-working دیسکلوژن خلفی خواهیم داشت.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 5.

2.Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1024, 1028.

3.Dawson PE. Functional occlusion from TMJ to smile design. 1st Ed. St Louis. Mosby;2007 :P50

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: Chap 2.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر