چنانچه صدمه وارد بر دیسک به حدی برسد که قابلیت نگهداری آن در مفصل وجود نداشته باشد، دیسک بایست خارج شده و جایگزین شود. به عمل خارج کردن دیسک، Discectomy گفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 140.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر