امروزه نظر کلی بر این است که اکثر اختلالات داخلی مفصل نیازی به مداخله جراحی ندارند و جراحی در اختلالات داخلی مفصل صرفا زمانی اندیکاسیون دارد که روش های غیر جراحی شکست خورده اند و بیمار دچار درد و دیسفانکشن متوسط تا شدید است. به بازگرداندن دیسک به محل طبیعی خود از طریق جراحی Disc Repositioning Surgery گفته می شود که دو اندیکاسیون برای آن وجود دارد:

۱-.Anterior Disc Displacement with Reduction از نوع دردناک آن که به روش های غیر جراحی و روش های کم تهاجمی پاسخ نداده است.

۲- Anterior Disc Displacement without Reductionبا درد پایدار و محدودیت باز کردن دهان که به روش های غیر جراحی و روش های کم تهاجمی پاسخ نداده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Miloro M, Ghali GE,  Larsen P,  Waite P. Peterson’s Principles of Oral and Maxillofacial Surgery. 3rd Ed. Pmph USA, Shelton, CT; 2011. P: 1123, 1135-40.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Miloro M, Ghali GE,  Larsen P,  Waite P. Peterson’s Principles of Oral and Maxillofacial Surgery. 3rd Ed. Pmph USA, Shelton. CT; 2011: Chap 50.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر